Хамали 24 ® Предварителен оглед от хамалската фирма

Предварителен оглед от хамали се прави, за да има възможност изпълнителя да се запознае със спецификата на исканата работа. По време на него той преценява степента на трудност на услугата, реусрса от хора и оборудване, което ще му е нужно, стратегията и точният час.

Консултантите на Хамали 24
Всяка една фирма, която извършва хамалски услуги разполага с консултанти, които посещават обектите на клиентите и ги запознават с услугите, които предлага фирмата, като се договарят за условия, които да удовлетворяват и двете страни. На база огледа, който ще направи, както и нещата, които имат нужда от специално внимание при пренасянето, се уточнява крайната цена, която ако фирмата е коректна не бива да се променя при никакви условия. След като сте се договорили за час и дата на преместване и денят настъпва, какво трябва да направите от тук нататък. Ако сте решили сами да опаковате багажа си, а не сте избрали услугите на фирмата за хамали, трябва да знаете, че не е желателно да опаковате в найлонови торбички и чували.
А също така и в стари и прекалено износени кашони. Не пълнете големи кашони догоре с книги и хартии. Като станат прекалено тежки допълнително ще утежнят работата на служителите на фирмата. Отбележете ясно и точно вещите, които не бива да се товарят. Чупливите неща трябва да са отбелязани, техниката да е разкачена, леснозапалимите неща отстранени. Постарайте се всички отпадъци да са изнесени в деня на преместването.

Запазете място за паркиране на камиона
Ако там където живеете или се помещава офисът ви е почти невъзможно да се паркира е добре да помолите съседите си да паркирате колите си една до друга, така че да освободите място за камиона до пристигането му. Хубаво ще е да направите същото и на мястото на разтоварване. Колкото по близо е камиона, толкова по-добра за вас ще е цената на услугата.
Специалните предмети
Не забравяйте в никакъв случай да обърнете внимание на отговорника по преместването вещите, които изискват специално внимание и отношение.
Преди да напусне екипа

хамали
хамалски услуги
кашони
преместване
технология на преместване
Домакинство
международен транспорт
опаковки
почистване
хамалски оглед
онлайн интернет сайт
опаковане
преместването на хамали 24
контакти

Добре ще е да направите една последна обиколка на дома си преди да си замине екипа. Погледнете във всички шкафове, рафтове и рафтчета, чекмеджета, гаража, мазето, тавана, килера,под леглата, под стълбите и на всяко друго място, където има вероятност да сте забравили нещо.
Пристигането на новото място
След като вече екипът със служителите на фирмата и багажът ви е на мястото, направете всичко възможно да осигурите пълен и безграничен достъп до помещенията. Нека вратите са широко отворени, а прозорците затворени. Ако не можете да присъствате лично, може да упълномощите ваш близък или роднина да ръководи разопаковането на вещите и тяхното правилно подреждане. Ако пък сте платили и за услугата по разопаковане и подреждане на багажа, то вашият отговорник по преместването ще направи пълен инструктаж на служителите и ще уговори само час и ден за събиране и извозване на ненужния вече опаковачен материал.